jueves, 17 de junio de 2010

lunes, 7 de junio de 2010

6è. Festival de Videoclips de l’Hospitalet - CLOENDA

Divendres 4 de juny de 2010, a la Sala Salamandra 1 de l’Hospitalet, va tenir lloc la cloenda del CL’HIPS , 6è Festival de Videoclips de l’Hospitalet.

Aquest festival està organitzat  pel Centre Cultural Sant Josep, l’Area de Cultura, i l’Associació Cultural Bad Music, i compta amb la col•laboració de: Casa de la Música, Salamandra, La Catedral del Kfè Olé. La Casa del Cine, Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat Pompeu Fabra, I als grups : Tachenko, The Midnight Travellers i Very Pomelo.


Pel que fa a la participació en el concurs de Videoclips:

S’han rebut un total de 118 videoclips.
5 de L’Hospitalet
62 Barcelona i la seva àrea metropolitana.
7 de Catalunya
41 de la resta de l’estat
3 d’ altres païssos ( Alemanya, Argentina i Camerún)Pel que fa a la participació en el concurs de Docuclips:

S’han rebut un total de 11 documentals.
1 de L’Hospitalet
4 de Catalunya
6 de la resta de l’estat


Un total de 15 treballs dins de la proposta “3 cançons i un videoclip”.

Amb l’objectiu de fomentar la participació de joves creadors, i amb la complicitat d’algun centre de formació, es proposa un treball: Tres grups de música deixen un tema seu, cada alumne n’escull un i fa un videoclip.

De tots els videoclips presentats, la comissió organitzadora tria dos finalistes per a cada cançó. Els videoclips finalistes es presenten en una sessió pública. En aquesta sessió l’autor/a tenen l’oportunitat de defensar la seva obra (perquè i com s’ha fet) i el grup de música que ha deixat la cançó els avalua.
El guanyador passarà a ser videoclip “oficial” de la cançó del grup.

Els grups què proposen el tema musical són:
Tachenko : tema en llengua castellana.
The Midnight Travellers: tema en llengua anglesa.
Very Pomelo: tema en llengua catalana.

Els videoclips escollilts han estat:

Tema en llengua anglesa:
Videoclip escollit sobre el tema: “Winter’s Tale”, Interpretada per Midnight Travellers,
Realització de: Paula Camacho.

Tema en llengua castellana:
Videoclip escollit sobre el tema: “La Resistencia”, Interpretada per Tachenko,
Realització de: Agnès Mora, Luis Rius, Carme Ventayol

Tema en llengua castellana:
Videoclip escollit sobre el tema: “Sombras y tormentas”, Interpretada per Tachenko,
Realització de: Lena Silva, Nil García, Sonia Ferrer, Núria Rodríguez, Sandra Feixas, Anna Duran, Maria Buyé.

Tema en llengua catalana:
Videoclip escollit sobre el tema: “Un any pèssim””, Interpretada per Very Pomelo,
Realització de:Clara Andreu, Anna Garcia, Clara Planet, Airí Dordas, Miriam Garcia, Carlota Saumell.


PREMIS:
A l’edició d’enguany el guardó ha estat dissenyat i realitzat per : González i Surroca Joiers.

CONCURS DE DOCUCLIPS


El Jurat del concurs de docuclips l’integren :
Presidenta delegada del Festival : Rosa Maria Muga (cap de secció de foment de la cultura de l’Ajuntament de L’Hospitalet).
Vicepresident delegat: Carles Jordi Lavilla, (Coordinador del Districte I).
Secretària: Silvia Verano, Lletrada de l’Ajuntament.
Ferran Farré ( director del Festival ).
Judith Colell : (directora de cinema).
Dimas Rodríguez ( periodista musical).
Eva Fructuoso (artista visual).

Sobre els “docuclips” finalistes:

ANIMACIÓN PARA LA GIRA "ANTES DE QUE CUENTE DIEZ" , de Gorka Vázquez.
BREAK ZONE , de Jesús Bosque.
DEPO 25, de  Maria Teresa Combe.
ESA NO ES LA HISTORIA, de Martín Rodríguez Sánchez.
MUSICS METRO BCN, de Francesc Páez.
NO BOUNDARY , de Culturelinx.
NOCTA, de  Iván Díaz Barriuso.
TÓCALA OTRA VEZ, NENG , de Eva Murgui.

Ha atorgat :

Premi al millor documental amb temàtica musical de la ciutat de l’Hospitalet.
Dotat amb 750 euros a:
Depo 25”, realitzat per Maria Teresa Combe.

Primer premi de documental musical:
Dotat amb 1.200 euros a:
“Musics Metro BCN”, realitzat per Francesc Paez.CONCURS DE VIDEOCLIPS

El Jurat del concurs de videoclips l’integren
Presidenta delegada del Festival : Rosa Maria Muga (cap de secció de foment de la cultura de l’Ajuntament de L’Hospitalet).
Vicepresident delegat: Carles Jordi Lavilla, (Coordinador del Districte I).
Secretària: Silvia Verano, Lletrada de l’Ajuntament.
Ferran Farré ( director del Festival ).
Jordi Turtós ( periodista musical).
David Lafuente ( director de La Casa de la Música).

sobre els videoclips finalistes:

ALTA FIDELIDAD , interpreta: Lori Meyers, direció de:  Freddie Cheronne / Vinchy Pérez.
ANTES DE QUE CUENTE DIEZ, interpreta: Fito y Fitipaldis , direció de: Gorka Vázquez Fernández.
BOMBOLLES DE SABÓ, interpreta: Plou com mai , direció de: Andreu Robusté.
CAMP DE BATALLA, interpreta: L'Ana És un Koala, direció de:  Gabriel Andrés García.
CONTIGO, interpreta: Canteca de Macao,  direció de: Gorka Vázquez Fernández.
DESPERTARME CONTIGO , interpreta: Rebeca Jiménez  , direció de: Edgar Burgos.
EI, QUE SURT EL SOL,  interpreta: Mazoni , direció de: Raúl Cuevas.
EL LAMENT DE PERCEVAL,  interpreta: Le Petit Ramon , direció de: Carlota Coloma / Andrià Lahuerta.
ESPANTAPÁJAROS,  interpreta: Mclan, direció de: Gorka Vázquez Fernández.
GIRL IN BLACK , interpreta: Oblique , direció de: Toni Alonso Estepa.
I FEEL ALIVE,  interpreta: Alondra Bentley , direció de: Chema García Ibarra.
IMAGINARI,  interpreta: Xazzar , direció de: Carles Mora / Martí Moreu.
LOS HUESOS DE LOS BESOS,  interpreta: Fito y Fitipaldis , direció de: Gorka Vázquez Fernández.
MÚSICA , interpreta: Canteca de Macao , direció de: Gorka Vázquez Fernández.
PÉTALOS , interpreta: Barricada,  direció de: Enrique Urdánoz / Manolo Gil.
SALVESE QUIEN PUEDA , interpreta: Vetusta Morla , direció de: Álvaro León Rodríguez.
SOY,  interpreta: Gastelo , direció de: Álvaro León Rodríguez.
TASTE OF BLACK , interpreta: Top Models , direció de: Albert Gil.
THE LONG GOODBYE ,interpreta:  Lazy,  direció de:  Álvaro de la Hoz.
THE WORLD IS IN OUR HANDS, interpreta: Stay , direció de: David Ibernia Etayo.

Ha atorgat :

Premi L’Hospitalet fa videoclips.
Dotat amb 300 euros.
Per votació popular: al videoclip “Cruces” interpretat per Aeropuerto. I realització de: Paula Castro.

Tercer premi:
Dotat amb 750 euros.
al videoclip: “Imaginari”, interpretat per Xazzar. I realització de: Carles Mora i Martí Moreu.

Segon premi:
Dotat amb 1.000 euros
al videoclip: “Ei, que surt el sol” , interpretat per Mazoni. I realització de: Raúl Cuevas.

Primer premi:
Dotat amb 1.500 euros
Al videoclip: “El lament de Perceval” , interpretat per Le Petit Ramon, I realització de: Carlota Coloma i Adrià Lahuerta.

jueves, 25 de febrero de 2010

BASESCONCURS DE VIDEOCLIPS

BASES DEL CONCURS

Aquestes bases regulen l’organització, la presentació i l’atorgament de premis a videoclips musicals editats, amb l’objectiu de dinamitzar el sector de la creació audiovisual, alhora que es genera un esdeveniment significatiu per a la ciutat.

1. S’hi poden presentar peces realitzades com a suport publicitari o complementàries de treballs discogràfics de segells independents o realitzats directament pels músics.

2. Poden participar-hi discogràfiques, productores, agències de management, grups i qualsevol empresa, associació o persona relacionada amb el món de la música independent.

3. La participació és oberta a tots els creadors i creadores de qualsevol estil musical.

4. S’hi admeten treballs inèdits o que hagin estat publicats entre els anys 2008 i 2010, tots dos inclosos. No s’hi poden presentar treballs premiats en edicions anteriors.

5. Es considera creditora del premi la persona inscrita en la fitxa tècnica com a director o directora del videoclip.

6. Les persones que hi participen n’assumeixen tota la responsabilitat davant qualsevol tipus d’acció o reclamació que pugui arribar al Festival feta per qualsevol persona física o jurídica que consideri que té drets sobre l’obra, atès que, com a participants del Festival, els autors reconeixen ser-ne titulars legítims i que l’obra n’és original.

7. Els videoclips s’han d’enviar en un sobre tancat, amb el títol del videoclip, i passen a formar part del fons del Festival. A partir del lliurament dels videoclips, no se n’admet cap tipus de reclamació, independentment que els treballs hagin estat premiats o no.

8. S’han d’adjuntar als treballs els crèdits complets de tot el procés de producció del videoclip, que han d’incloure, com a mínim:

- el nom del tema
- el nom del grup intèrpret
- el nom de l’autor o autora del tema
- el nom del director o directora del videoclip
- el lloc de residència del director o la directora, adreça, adreça electrònica i telèfon de contacte
- la producció
- l’any de realització
- la persona de contacte i l’adreça de contacte

9. Els treballs s’hi poden presentar en format DVD (PAL 720 x 576) o Mini DV.

10. Els treballs s’han de presentar al Centre Cultural Sant Josep (avinguda d’Isabel la Catòlica, 32.

11. La data de presentació de les obres es tanca el dijous 6 de maig de 2010, a les 21 hores.

12. L’organització del Festival no es fa responsable de la pèrdua del material o dels danys que s’hi puguin causar durant la tramesa.

13. La composició del jurat és la següent:
• el president: el tinent d’alcalde de l’Àrea d’Educació i Cultura (o persona en qui delegui)
• la vicepresidenta: la regidora del Districte I (o persona en qui delegui)
• els i les vocals: 3 persones de reconeguda vàlua personal i professional del sector musical, audiovisual, més el director del festival
• la secretària: la secretària de l’Ajuntament (o persona en qui delegui)

El jurat queda constituït amb la presència del president (o persona en qui delegui), la vicepresidenta (o persona en qui delegui), la secretària i dos vocals.

14. En la deliberació, i per preservar-ne l’objectivitat, el jurat disposarà de còpies numerades dels videoclips presentats, sense cap referència a la seva autoria.

15. La comissió organitzadora, farà una selecció prèvia dels treballs presentats, per facilitar la deliberació del jurat.

16. La comissió organitzadora estarà formada per un representant de l'Àrea d'educació i cultura, un representant del centre cultural Sant Josep, un representant d'una entitat musical de la ciutat i el director del festival

17. El veredicte es farà públic el divendres 4 de juny de 2010 i serà inapel•lable.

18. Els premis es poden considerar deserts a criteri del jurat i atesa la qualitat de les obres presentades.

19. D’acord amb les condicions establertes a l’article 2.2.1 del Reial decret 1775/2004, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques, l’Ajuntament disposarà d’un termini de sis mesos, a partir de la data de lliurament del premi, en què podrà editar i difondre els treballs guanyadors sense finalitat lucrativa. Transcorregut aquest termini, les obres passaran definitivament als seus autors. Tant si la publicació i la difusió són a càrrec de l’Ajuntament com si la fa el mateix autor, caldrà fer-hi constar que l’obra ha estat guanyadora del 5è Festival de Videoclips Independents de L’Hospitalet.

20. No s’hi accepta cap treball que a judici de la comissió organitzadora del Festival comporti una vulneració dels drets humans.

21. La comissió organitzadora del Festival resoldrà unilateralment les circumstàncies no previstes en aquest reglament.

22. La participació en el concurs implica el coneixement i la plena acceptació de les bases i condicions, així com les decisions del jurat i la comissió organitzadora.

PREMIS

a) El jurat concedeix tres premis:

1r premi, de 1.500 euros
2n premi, de 1.000 euros
3r premi, de 750 euros

b) Es concedirà un premi de 300 euros, al millor treball presentat per un realitzador o una realitzadora residents a l’Hospitalet. L’elecció es farà per votació del públic.

c) Els treballs premiats més una selecció que el jurat determini es publicaran en format DVD i es distribuiran als mitjans especialitzats i als agents del sector.

d) Els treballs premiats s’emetran en programes especialitzats de la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya.

Per a la concessió dels premis es tenen en compte els criteris següents:
- la direcció o realització
- el muntatge i la qualitat tècnica
- el desenvolupament creatiu
- la coherència entre la música i l’aspecte visual

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de les persones participants s’incorporaran a un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de L'Hospitalet, amb la finalitat d’atendre demandes i oferir un millor servei. Us informeu que podeu exigir, en qualsevol moment, el dret d’accés, rectificació i cancel•lació, davant de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, plaça de l’Ajuntament, 11.


CONCURS DE DOCUCLIPS

BASES DEL CONCURS

Aquestes bases regulen l’organització, la presentació i l’atorgament d’un premi a un docuclip. Es considerarà docuclip: qualsevol treball d’investigació, recerca, documentació, recull, etc. que abordi una tema relacionat amb la música o els seus intèrprets, de curta durada.

1. Els documentals presentats poden tractar qualsevol temàtica, aspecte o estil musical.

2. La participació és oberta a tots els creadors i creadores.

3. La durada del documental no serà superior a 12 minuts.

4. Es considera creditora del premi la persona inscrita en la fitxa tècnica com a director o directora del documental.

5. Les persones que hi participen n’assumeixen tota la responsabilitat davant qualsevol tipus d’acció o reclamació que pugui arribar al Festival feta per qualsevol persona física o jurídica que consideri que té drets sobre l’obra, atès que, com a participants del Festival, els autors reconeixen ser-ne titulars legítims i que l’obra n’és original.

6. Els documentals s’han d’enviar en un sobre tancat, amb el títol clarament visible, i passen a formar part del fons del Festival. A partir del lliurament dels documentals, no se n’admet cap tipus de reclamació, independentment que els treballs hagin estat premiats o no.

7. La presentació del documental ha d’incloure, com a mínim:

- el títol
- un breu resum del contingut
- el nom del director o directora del documental
- el lloc de residència del director o la directora, adreça, adreça electrònica i telèfon de contacte
- la producció

8. La presentació del documentals es tanca el dijous 6 de maig de 2010 a les 21 hores.

9. La presentació dels treballs es fa al Centre Cultural Sant Josep (avinguda d’Isabel la Catòlica, 32).

10. El jurat està format per:

• el president: el tinent d’alcalde de l’Àrea d’Educació i Cultura (o persona en qui delegui)
• la vicepresidenta: la regidora del Districte I (o persona en qui delegui)
els i les vocals: 3 persones de reconeguda vàlua personal i professional del sector audiovisual, més el director del festival .
• la secretària: la secretària de l’Ajuntament (o persona en qui delegui)

El jurat queda constituït amb la presència del president (o persona en qui delegui), la vicepresidenta (o persona en qui delegui), la secretària i dos vocals.

11. La comissió organitzadora, farà una selecció prèvia dels treballs presentats, per facilitar la deliberació del jurat.

12. En la seva deliberació i per preservar l’objectivitat, el jurat disposarà de còpies numerades de les obres presentades, sense cap referència a la seva autoria

13. Els premis es donen a conèixer el divendres 4 de juny de 2010 i són inapel•lable.

14. Els premis es poden considerar deserts a criteri del jurat i atesa la qualitat de les obres presentades.

15. Els treballs s’hi poden presentar en format DVD (PAL 720 x 576) o Mini DV.

16. No s’acceptarà cap treball que a judici de la comissió organitzadora del Festival suposi una vulneració dels drets humans.

17. D’acord amb les condicions establertes a l’article 2.2.1 del Reial decret 1775/2004, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques, l’Ajuntament disposarà d’un termini de sis mesos, a partir de la data de lliurament del premi, en què podrà editar i difondre els treballs guanyadors sense finalitat lucrativa. Transcorregut aquest termini, les obres passaran definitivament als seus autors. Tant si la publicació i la difusió són a càrrec de l’Ajuntament com si la fa el mateix autor, caldrà fer-hi constar que l’obra ha estat guanyadora del 5è Festival de Videoclips Independents de L’Hospitalet.

18. La comissió organitzadora del Festival resoldrà unilateralment les circumstàncies no previstes en aquest reglament.

19. La comissió organitzadora estarà formada per un representant de l'Àrea d'educació i cultura, un representant del centre cultural Sant Josep, un representant d'una entitat musical de la ciutat i el director del festival

20. La participació en el concurs implica el coneixement i la plena acceptació de les bases i condicions, així com les decisions del jurat i la comissió organitzadora.

PREMIS

a) Es concedirà un premi de 1.200 euros al millor documental presentat.

b) Es concedirà un premi de 750 euros al millor documental que tracti algun aspecte musical de la ciutat de l’Hospitalet.Per a la concessió dels premis es tenen en compte els criteris següents:
- la direcció o realització
- el muntatge i la qualitat tècnica
- el desenvolupament creatiu

En compliment d’allò que estableix l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades recollides en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer automatitzat propietat d’aquest Ajuntament amb la finalitat d’atendre la vostra sol•licitud. Pel que fa al tractament i a l’ús d’aquestes dades de caràcter personal, us recordem que en qualsevol moment podeu exercir-hi els drets d’accés, de rectificació, de cancel•lació i d’oposició davant l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (carrer de Girona, 10, planta baixa).